خبر فوری: اجرای موفقیت آمیز و راحت cod:bo بر روی درایور 9504 توسط تیم c4

خبر فوری: اجرای موفقیت آمیز و راحت cod:bo بر روی درایور 9504 توسط تیم c4

خبر فوری: اجرای موفقیت آمیز و راحت cod:bo بر روی درایور 9504 توسط تیم c4 : c4eva Spoke! (2011-03-05 #fw) [2011-03-05 10:14AM UTC] #fw <rashid360> wot happens to the 0225 fw? it changed to in progress on c4evaspeaks, did something goes wrong in testing? [2011-03-05 10:14AM UTC] #fw <JeeBoy> 0225 backdran from test, was it a big issue or just a small fix to soon get... : خبر فوری: اجرای موفقیت آمیز و راحت cod:bo بر روی درایور 9504 توسط تیم c4

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. bo0o3e کاربر اخراج شده

  c4eva
  Spoke! (2011-03-05 #fw)
  [2011-03-05 10:14AM UTC] #fw <rashid360> wot happens to the 0225 fw? it changed to in progress on c4evaspeaks, did something goes wrong in testing?
  [2011-03-05 10:14AM UTC] #fw <JeeBoy> 0225 backdran from test, was it a big issue or just a small fix to soon get back to test?
  [2011-03-05 10:14AM UTC] #fw <LANG> its on the same page
  [2011-03-05 10:15AM UTC] #fw <rashid360> lemme see
  [2011-03-05 10:16AM UTC] #fw <rashid360> ‘ minor change to do 0225 ‘ hmmmm
  [2011-03-05 10:25AM UTC] #fw <JeeBoy> its sad to read all the stupid comments on c4evaspeaks, if everyone just buy a X360usb that would be great or donate or something instead of crying and be pissed of that theres no fw for slim.
  [2011-03-05 10:41AM UTC] #fw <pudgetta> so when will be flash to 225
  [2011-03-05 10:46AM UTC] #fw <c4eva> when its ready!
  [2011-03-05 10:50AM UTC] #fw <c4eva> 9504 is in testing! cod:bo playing fine on 9504 slim!
  [2011-03-05 10:52AM UTC] #fw <Simonmir> will be 9504 released together with 0225 or will 9504 released first ?
  [2011-03-05 10:54AM UTC] #fw <c4eva> 9504 first, 0225 later with write solution!
  [2011-03-05 10:58AM UTC] #fw <c4eva> testing will take longer due to the serveral realtime check routines to overcome.need to ensure realtime stealth is covering our tracks! :)
  [2011-03-05 11:00AM UTC] #fw <DirtyDan> is the fw of the 9504 similar to the 0225? or did you need to start from scratch on the 0225?
  [2011-03-05 11:00AM UTC] #fw <c4eva> only a slight change from 9504 to 0225!
  [2011-03-05 11:01AM UTC] #fw <pudgetta> so the problem is writing
  [2011-03-05 11:01AM UTC] #fw <rashid360> i have ordered x360usb, would it be enough for a 0225 fw writing solution? or would i need something more?
  [2011-03-05 11:02AM UTC] #fw <M007P> c4eva 0225 writing soon ? thanks
  [2011-03-05 11:02AM UTC] #fw <c4eva> more on 0225 writing solution will come later!
  [2011-03-05 11:03AM UTC] #fw <c4eva> for now lt+ slim needs thorough testing!​

  با تبریک به همه اسلیم داران درایو 9504... احتمالا LT+ آن تا چند روز آینده عرضه خواهد شد... :egdance:
  ایشالا...! :wow:
  (من خودمم 9504 دارم! :thumbsup:)  خبر فوری: اجرای موفقیت آمیز و راحت cod:bo بر روی درایور 9504 توسط تیم c4

  خبر فوری: اجرای موفقیت آمیز و راحت cod:bo بر روی درایور 9504 توسط تیم c4 XBOX - ایکس باکس
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.