چگونه دسته های ایکس باکس را شارژ کنیم؟

چگونه دسته های ایکس باکس را شارژ کنیم؟

چگونه دسته های ایکس باکس را شارژ کنیم؟ : چگونه دسته های ایکس باکس وان اس را شارژ کنیم؟ : چگونه دسته های ایکس باکس را شارژ کنیم؟

 1. MAHDI GAMER کاربر جدید

  چگونه دسته های ایکس باکس وان اس را شارژ کنیم؟  چگونه دسته های ایکس باکس را شارژ کنیم؟

  چگونه دسته های ایکس باکس را شارژ کنیم؟ XBOX - ایکس باکس
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت

 2. MAHDI GAMER کاربر جدید

  چهار عدد باتری شارژ ای بل (قلمی ) بگیرید و دستگاه شارژ کن باتری قلمی بگیرید و بزارید ۲۴ ساعت شارژ شود و تا حدود پنج روز امکان استفاده دارد و دوباره به شارژ بزنید


  (برای من اینطوریه )