نسل بعد کنسول

?

آیا شرایط برای آمدن کنسول های نسل بعد آماده است؟

 1. بله

  3 رای
  33.3%
 2. خیر

  6 رای
  66.7%
 1. Ali Angel کاربر جدید

  نسل بعد کنسول

  نسل بعد کنسول XBOX - ایکس باکس

  آیا شرایط برای آمدن کنسول های نسل بعد آماده است؟  نسل بعد کنسول

  نسل بعد کنسول XBOX - ایکس باکس