دوباره راه اندازی ایکس باکس بن شده

 1. Captain.Ehsan کاربر شناخته شده

  دوباره راه اندازی ایکس باکس بن شده

  دوباره راه اندازی ایکس باکس بن شده XBOX - ایکس باکس

  اگه کسی بلده ایکس باکسی که بن شده رو دوباره راه بندازه تا دیسک های کپی رو اجرا کنه لطفا اینجا آموزش کامل بذاره. خیلی گشتم هیچی پیدا نکردم.  دوباره راه اندازی ایکس باکس بن شده

  دوباره راه اندازی ایکس باکس بن شده XBOX - ایکس باکس