کدام فروشگاه؟

کدام فروشگاه؟

کدام فروشگاه؟ : سلام نمیدونم جایه درستی تاپیک زدم یا نه!چون فردا میخوام برم خرید نمیدونم از سایت آنلاین و راحت بخرم یا از بیرون؟پارسال به علت اینکه پول رو میخواستم فروختم که حتی بعد فهمیدم شماره سریال دستگاه با خود دستگاه نمیخونه که خیلی داغون شدم امسال میخوام بخرم آدرس فروشگاه معتبر که شماره سریال ها بخونه و... : کدام فروشگاه؟

 1. milad1373 کاربر جدید

  سلام نمیدونم جایه درستی تاپیک زدم یا نه!چون فردا میخوام برم خرید نمیدونم از سایت آنلاین و راحت بخرم یا از بیرون؟پارسال به علت اینکه پول رو میخواستم فروختم که حتی بعد فهمیدم شماره سریال دستگاه با خود دستگاه نمیخونه که خیلی داغون شدم امسال میخوام بخرم آدرس فروشگاه معتبر که شماره سریال ها بخونه و گارانتی داشته باشه سراغ ندارید؟یا آدرس اینترنت؟
  ممنــــــــــــــــون میشم مــــــــــرسی
  کدام فروشگاه؟

  کدام فروشگاه؟ سوالات و مشکلات
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت