3ds هک می شود!

3ds هک می شود!

3ds هک می شود! : 3DS هک می شود! کنسول 3DS که دو روز پیش در ژاپن عرضه شده، چندان از نظر امنیتی قوی نبوده است. پس از انتشار این کنسول کلیپی در Youtube منتشر شد که نشان داد کارت R4 روی این کنسول کار می کند. کارت R4 وسیله ای بود که از طریق آن بازی های کپی روی DS اجرا می شدند. به نظر می رسد مدتی دیگر برنامه هایی... : 3ds هک می شود!

 1. bo0o3e کاربر اخراج شده

  3DS هک می شود!

  کنسول 3DS که دو روز پیش در ژاپن عرضه شده، چندان از نظر امنیتی قوی نبوده است. پس از انتشار این کنسول کلیپی در Youtube منتشر شد که نشان داد کارت R4 روی این کنسول کار می کند. کارت R4 وسیله ای بود که از طریق آن بازی های کپی روی DS اجرا می شدند. به نظر می رسد مدتی دیگر برنامه هایی به صورت رسمی برای اجرای بازی ها به وسیله R4 روی این کنسول عرضه شود.

  [​IMG]  3ds هک می شود!

  3ds هک می شود! آخرین اخبار کنسول های بازی
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت