گمرک

  1. mdtr

    خرید کنسول بازی از خارج

    من امکان این رو دارم که از سایت های خارجی کنسول بخرم،اطلاع دارید اگر یک دونه ارسال بشه، تو گمرک ایران به مشکل میخوره یا نه ؟ نگهش میدارن مثلا؟
بالا