روشن نشدن ps4

  1. D

    روشن نشدن کنسول

    یه ps4 fat برام اوردن روشن نمیشه برق ۳.۳ پشت کلید روشن خاموشم میاد مشکل از بایوسه یا پردازنده جنوبیش؟
بالا