بازی زیبای گانگسترهای دیوانه

بازی زیبای گانگسترهای دیوانه

بازی زیبای گانگسترهای دیوانه : بحران مافیا را فرا گرفته و باعث درگیریهای شدیدی برای در دست گرفتن قدرت و کنترل منابع باقیمانده شده است. پس از آن جنگ های مافیایی بودند که هرج و مرج و بدبختی را برجای گذاشته و همه نظم خیابان های مافیا را بر هم زده است. حالا نوبت رهبران جدید مافیا و گانگ های جدید است تا برخیزند و بر خیابان ها سلطه... : بازی زیبای گانگسترهای دیوانه

 1. minim کاربر جدید

  بحران مافیا را فرا گرفته و باعث درگیریهای شدیدی برای در دست گرفتن قدرت و کنترل منابع باقیمانده شده است. پس از آن جنگ های مافیایی بودند که هرج و مرج و بدبختی را برجای گذاشته و همه نظم خیابان های مافیا را بر هم زده است. حالا نوبت رهبران جدید مافیا و گانگ های جدید است تا برخیزند و بر خیابان ها سلطه پیدا کنند.

  فصل جدید با ویژگی های جدید در راه است , هر چه سریعتر شروع کنید تا بر سایرین چیره شوید

  [​IMG]  بازی زیبای گانگسترهای دیوانه

  بازی زیبای گانگسترهای دیوانه آخرین اخبار کنسول های بازی
   
  آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد: ‏24/12/15

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت