چرابازی در دستگاه جیتک شده بعد از نصب اجرا نمی شود

چرابازی در دستگاه جیتک شده بعد از نصب اجرا نمی شود

چرابازی در دستگاه جیتک شده بعد از نصب اجرا نمی شود : سلام من بازی نصب کردم اما در دستگاه جی تک شده فقط همراه سیدی اجرا می شود بدون سیدی نمی تونم چرا : چرابازی در دستگاه جیتک شده بعد از نصب اجرا نمی شود

 1. حسام کاربر جدید

  سلام من بازی نصب کردم اما در دستگاه جی تک شده فقط همراه سیدی اجرا می شود بدون سیدی نمی تونم چرا  چرابازی در دستگاه جیتک شده بعد از نصب اجرا نمی شود

  چرابازی در دستگاه جیتک شده بعد از نصب اجرا نمی شود XBOX - ایکس باکس
   

  فروشگاه بازی سایت