چگونه ال تی 3 رو XBOX Fat نصب کنم

  • شروع کننده موضوع XBOXHA
  • تاریخ شروع

XBOXHA

کاربر جدید
من میترسم نصب کنم و کپی خورم از بین بره

یکی کمک کنه لطفا
 
بالا