خبر مهم:رئیس ea کنسول های نسل بعد را دیده است.

  • شروع کننده موضوع ezio
  • تاریخ شروع

ezio

کاربر شناخته شده
ﺭﯾﯿﺲ Electronic Arts Labels ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻗﺎﯼ Frank Gibeau ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻨﺴﻮﻝ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻭ ﺳﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ.

Gibeau ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮔﯿﻤﺰﮐﺎﻡ ۲۰۱۲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻤﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻝ*ﻫﺎﯼ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎﺯﯼ*ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ۴ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ*ﺷﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ Xbox 720 ﻭ PS4 ﺭﻓﺖ، Gibeau ﮔﻔﺖ ﮐﻪ “ﻣﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩﺍﻡ.”ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺁﺭﺗﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺯﯼ*ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺍﯼ ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۸۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ps4-xbox720.jpg
 

erfan12

کاربر اخراج شده
یا خدا تو امضام هم یه چیزی در مورد این گفتم. بد بخت شدیم با این وضع دلار دیگه کی میتونه کنسول بخره.
دستت درد نکنه بابت خبر.
 

ezio

کاربر شناخته شده
یا خدا تو امضام هم یه چیزی در مورد این گفتم. بد بخت شدیم با این وضع دلار دیگه کی میتونه کنسول بخره.
دستت درد نکنه بابت خبر.
قابلی نداشت.
چرا رنگت زرد شده؟خب بیاد میزاری ارزون شد میخری.حالا من دو ماه هست پی اس گرفتم کار عجیبی کردم؟!!!نه.مگه هرچی میاد باید اولاش خرید؟داداش قضیه ورود به نسل هشتم با ورود به نسل هفتم فرق داره.الان تغییرات کمتره نسبت به اون تغییراتی که مثلا پی اس 3 با پی اس 2 داشت.یعنی جهشش کوتاه تره.مگه دیگه میخواد چی از آب در بیاد؟آپولو که نیست.این نسلم تا جایی که ما سیر بشیم میکشه تا دو سال دیگه هم بکشه بسه.
 

Hunter01

کاربر شناخته شده
میخریم
تا با 100 کردن بازی ها رکورد روبالا ببریم
(شکلک :قهقهه های شیطانی)
 

ezio

کاربر شناخته شده
اسمشون هم اعلام کردن ایناست؟
نه اون اسم ها طرح گرافیکیه که ضمیمه ی خبر کردم ربطی به صحبت های اونا نداره.ولی خب زیاد مانور میدن پیرامون این دو اسم و احتمالا همیناست ولی چیزی ثابت نشده.خبرایی که صد در صد هست.فقط بحث سر زمان اومدنشونه نه ساخته شدنشون.وگرنه کنسول که حتما ساخته میشه.
 
بالا