در ابتدا قرار بود Remember Me انحصاری ps3 باشد.......

در ابتدا قرار بود Remember Me انحصاری ps3 باشد.......

در ابتدا قرار بود Remember Me انحصاری ps3 باشد....... : [IMG] ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻟﻐﻮ ﮐﺮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﭙﮑﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ Remember Me ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺳﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺁﻗﺎﯼOskar Guilbert ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼDontnodﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ Gamescom ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ Adrift ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ PlayStation 3 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ Sony... : در ابتدا قرار بود Remember Me انحصاری ps3 باشد.......

 1. ezio کاربر شناخته شده

  [​IMG]


  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻟﻐﻮ ﮐﺮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﭙﮑﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ Remember Me ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺳﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺁﻗﺎﯼOskar Guilbert ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼDontnodﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ Gamescom ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ Adrift ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ PlayStation 3 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ Sony ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩ.ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ GamesIndustry ﺍﻗﺎﯼ Guilbert ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻔﺖ:
  “”Sony ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺪﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ IP ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ.”
  ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﭙﮑﺎﻡ ﺷﺪ،ﺍﻣﺎ Guilbert ﺍﻋﻼم ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﮔﯿﻤﺰﮐﺎﻡ ۲۰۱۲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ:
  “ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ* ﺑﺮﺍﯼ Sony ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ. Sony ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ؛ ﻻ*ﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﻮﺏ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.”
  ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ۲۰۱۳ ﺑﺮﺍﯼ PS3 ﻭ XBOX 360 ﻭ PC ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ  در ابتدا قرار بود Remember Me انحصاری ps3 باشد.......

  در ابتدا قرار بود Remember Me انحصاری ps3 باشد....... آخرین اخبار کنسول های بازی
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت

 2. Hunter01 کاربر شناخته شده

  کاش سونی این بازی های مشتی رو نمیفروخت دلایلشم نگیم بهتره
   
 3. ezio کاربر شناخته شده

  بعضی ها میگن چون سونی حساسه رو بازی هاش خیلی هارو ول میکنه تا اونایی که میده تاپ باشن.ولی خب وقتی آدم یاد بازی آخرین نگهبان میوفته شک میکنه.هرسال تاخیرش میدن.
  در هر صورت خوبه کامل لغو نشده و میاد.(شخصیت اولش اگه همین عکس باشه بد نیستا بازیش!!!!!!!!!!!!!)
   
 4. Arian مدیر

  نه مثل اینکه خیلی از شخصیتش خوشت اومده !!!!!!!
   
 5. ezio کاربر شناخته شده

  زیاد معلوم نیست.بدک نیست ولی مالیم نیست.
  من واسه اون خط کنار لبش که مثل یادگاره آساسینس های کبیر یعنی الطیر و اتزیو و در آتی کانر هست بهش توجه کردم.وگرنه من و این کارا؟؟!!!!!گمون نکنم.
   
 6. mahdix کاربر فعال

  ما که گیـــــــــــــــج شدیم !!!
  از شخصیت اساسینز خوشت اومده یا این d: ؟؟؟
   
 7. ezio کاربر شناخته شده

  گیج شدن نداره خب بی دقتی.من گفتم کمی ازش خوشم اومده اون کمی هم به خاطر خط لبشه که شبیه آساسینس ها است.چون من عاشق آساسینس های کبیرم.هرچی هم مثل اتزیو باشه دوست دارم.اینم واسه اونه که یه ذره خوشم ازش اومده.
   
 8. hazhirmahmodi کاربر اخراج شده

  اصلا این بازی چی هست اکشنه چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   
 9. ezio کاربر شناخته شده

  معلوم نیست.تریلرشو ندیدم.ولی اخبارش مربوط به گیمزکام هست.
  اما به احتمال بالا از داستان قوی برخوردار هست و گرافیک خوب.از اسمش معلومه.