آیا با بسته شدن تاپیک FIFA 13 Vs PES 13 توسط مدیریت محترم موافق بودید ؟

آیا با بسته شدن تاپیک FIFA 13 Vs PES 13 توسط مدیریت محترم موافق بودید ؟

آیا با بسته شدن تاپیک FIFA 13 Vs PES 13 توسط مدیریت محترم موافق بودید ؟ : دوستان یادم رفت نظرسنجی بذارم برای همین یه تاپیک دیگه ساختم به اونجا برید و نظر بدید http://xboxworld.ir/fifa-13-vs-pes-13-t663.html?t=663 : آیا با بسته شدن تاپیک FIFA 13 Vs PES 13 توسط مدیریت محترم موافق بودید ؟

  1. Arian مدیر

    دوستان یادم رفت نظرسنجی بذارم برای همین یه تاپیک دیگه ساختم به اونجا برید و نظر بدید


    http://xboxworld.ir/fifa-13-vs-pes-13-t663.html?t=663
    آیا با بسته شدن تاپیک FIFA 13 Vs PES 13 توسط مدیریت محترم موافق بودید ؟

    آیا با بسته شدن تاپیک FIFA 13 Vs PES 13 توسط مدیریت محترم موافق بودید ؟ آخرین اخبار کنسول های بازی