10تا از سخترین اچیومنتها

mammadex

کاربر فعال
10 تا از سخترین اچیومنتها اعلام شد (به نقل از یاهو نیوز) اگه بتونید این اچیومنتها را آزاد کنید به واقع خود را یک گیمر حرفه ای (یا به قولی بازی خور)بدانید. (البته این هم بگم درباره هر اچیومنت توضیحاتی نیز داده بود که دیگه وقت نداشتم ترجمه کنم برای همین نمی زارم)

(Seriously 3.0 (Gears of War 3


(7Day Survivor (Dead Rising
(Bladder of Steel (Rock Band 2
(Hard to the Core (Dead Space 2(Strings of Steel (The Gunstringer(Dedication (Crysis 2
(Insanity (Mass Effect 3
(Mile High Club (Call Of Duty 4: Modern Warfare
(Ultimate Battler (Star Ocean: The Last Hope
(I Am Arthur Clark (War of the Worlds
متن اصلی خبر هم اینجا می زارم که کسایی که انگلیسی بلدن بخونند

 
بالا