همایش x11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت

همایش x11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت

همایش x11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت : همایش X11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت Microsoft اعلام کرد که در همایش X11 معرفی های بزرگی درباره Xbox 360 خواهد داشت. همایش X11 همین هفته در سن فرانسیسکو برگزار خواهد شد و فقط خبرگزاری ها، سایت ها، مجلات و افرادی که از قبل دعوت شده اند در آن حضور خواهند داشت. این همایش در تاریخ 24 فبریه... : همایش x11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت

 1. bo0o3e کاربر اخراج شده

  همایش X11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت

  Microsoft اعلام کرد که در همایش X11 معرفی های بزرگی درباره Xbox 360 خواهد داشت. همایش X11 همین هفته در سن فرانسیسکو برگزار خواهد شد و فقط خبرگزاری ها، سایت ها، مجلات و افرادی که از قبل دعوت شده اند در آن حضور خواهند داشت. این همایش در تاریخ 24 فبریه برگزار خواهد شد.

  [​IMG]  همایش x11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت

  همایش x11 معرفی های بزرگی در بر خواهد داشت آخرین اخبار کنسول های بازی
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت