طوفان سندی بر سیستمهای Activision هم تاثیر گذاشت

reza720

کاربر شناخته شده
sandy-250x166.jpgطوفان سندی تا به حال خرابی*های زیادی به بار آورده است و حتی برق بسیاری از خانواده*ها که در تیررس این طوفان هستند را قطع کرده است.اما انگار این*ها تمامی این خرابی*ها نیستند و این طوفان به بخش Multiplayer در همه*ی بخش*های Guitar Hero و بعضی از نسخه*های Call Of Duty آسیب رسانده است.

این طوفان از شهر نیویورک عبور کرده است و در جریانات برق این منطقه ایجاد مشکل کرده. Dan Amrich از شرکت Activision اعلام کرده که ممکن است بازیکنان در اتصال به بخش Multiplayer بعضی از بازیهای این شرکت مشکل داشته باشند. این مشکلات ناشی از نوسانات جریان برق در پایگاه نیویورک Activision است و بعد از عبور طوفان مشکلات حل خواهد شد.
البته Dan Amrich هیچ زمان دقیقی را برای حل مشکلات اعلام نکرده است.
نسخه*هایی از Call Of duty که بخش Multiplayer آنها به مشکل برخورده است:
Call Of duty: World At War: همه*ی پلتفرم*ها
Call Of duty: Modern Warfare 2: PS3
Call Of Duty: Black Ops: PS3, PC, Wii
و بازی Guitar Hero که در تمامی نسخه*ها و تمامی کنسول*ها همچنان دچار مشکل است.
Activision پیشاپیش از صبر گیمر*ها تشکر کرده است و اعلام کرده تمامی این مشکلات به خاطر طوفان سندی است و به زودی همه*ی مشکلات برطرف خواهد شد.
 
بالا