اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty

اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty

اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty : اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty سایت FindMakarov.com در واقع از ابتدا نیز معرف Modern Warfare 3 نبوده، بلکه هدف این سایت رونمایی از پروژه بعدی سری Call of Duty است. در حالیکه هنوز هیچ یک از این اخبار به طور رسمی تأیید نشده اند، اما تصاویری نیز این بازی منتشر شده که بیشتر شبیه به یک... : اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty

 1. bo0o3e کاربر اخراج شده

  اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty

  سایت FindMakarov.com در واقع از ابتدا نیز معرف Modern Warfare 3 نبوده، بلکه هدف این سایت رونمایی از پروژه بعدی سری Call of Duty است. در حالیکه هنوز هیچ یک از این اخبار به طور رسمی تأیید نشده اند، اما تصاویری نیز این بازی منتشر شده که بیشتر شبیه به یک فیلم زنده اکشن هستند.

  [​IMG]

  [​IMG]  اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty

  اولین تصاویر از پروژه جدید Call of Duty آخرین اخبار کنسول های بازی
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت