نقشه Nuketown و بسته Revolution بازی Black Ops 2

نقشه Nuketown و بسته Revolution بازی Black Ops 2

نقشه Nuketown و بسته Revolution بازی Black Ops 2 : بچه ها کسی میدونه چطوری میشه نقشه Nuketown یا بسته اضافی Revolution رو به بازی بلک آپس 2 اضافه کرد؟ : نقشه Nuketown و بسته Revolution بازی Black Ops 2

  1. Captain.Ehsan کاربر شناخته شده

    بچه ها کسی میدونه چطوری میشه نقشه Nuketown یا بسته اضافی Revolution رو به بازی بلک آپس 2 اضافه کرد؟    نقشه Nuketown و بسته Revolution بازی Black Ops 2

    نقشه Nuketown و بسته Revolution بازی Black Ops 2 XBOX - ایکس باکس