19 میلیون دانلود از سرویس Home

19 میلیون دانلود از سرویس Home

19 میلیون دانلود از سرویس Home : 19 میلیون دانلود از سرویس Home کمپانی Sony در کنفرانس مطبوعاتی GDC اعلام کرد که تاکنون 19 میلیون دانلود از سرویس Home صورت گرفته و این برای آن ها افتخار بزرگی محسوب می شود. سرویس Home در ماه دسامبر سال 2008 راه اندازی شد و این میزان دانلود با توجه به سن کم این سرویس بسیار ستودنی است. جک باسر... : 19 میلیون دانلود از سرویس Home

 1. bo0o3e کاربر اخراج شده

  19 میلیون دانلود از سرویس Home

  کمپانی Sony در کنفرانس مطبوعاتی GDC اعلام کرد که تاکنون 19 میلیون دانلود از سرویس Home صورت گرفته و این برای آن ها افتخار بزرگی محسوب می شود. سرویس Home در ماه دسامبر سال 2008 راه اندازی شد و این میزان دانلود با توجه به سن کم این سرویس بسیار ستودنی است. جک باسر (Jack Buser) کارگردان Home نیز اعلام کرد که آیتم های موجود در دسترس بازیکن ها در Home نسبت به سال گذشته 110 درصد افزایش داشته اند.

  [​IMG]  19 میلیون دانلود از سرویس Home

  19 میلیون دانلود از سرویس Home آخرین اخبار کنسول های بازی
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت