قیمت کنترلر بدون سیم Xbox One مشخص شد

قیمت کنترلر بدون سیم Xbox One مشخص شد

قیمت کنترلر بدون سیم Xbox One مشخص شد : فروشگاه رسمی Microsoft اعلام کرده که اگر خواهان یک کنترلر بی سیم اضافی برای Xbox One هستید، می توانید آن را به قیمت 44.99 پوند تهیه کنید. این کنترلر را به تنهایی می توانید با قیمت 44.99 پوند خریداری کنید، اما از طرفی می توانید باندلی شامل کنترلر و کیت Play and Charge را با... : قیمت کنترلر بدون سیم Xbox One مشخص شد

 1. amin77 عضو سایت

  فروشگاه رسمی Microsoft اعلام کرده که اگر خواهان یک کنترلر بی سیم اضافی برای Xbox One هستید، می توانید آن را به قیمت 44.99 پوند تهیه کنید. این کنترلر را به تنهایی می توانید با قیمت 44.99 پوند خریداری کنید، اما از طرفی می توانید باندلی شامل کنترلر و کیت Play and Charge را با قیمت 59.99 پوند تهیه کنید. اگر این کیت را جداگانه بخرید، 19.99 پوند باید بپردازید.

  منبع[​IMG]  قیمت کنترلر بدون سیم Xbox One مشخص شد

  قیمت کنترلر بدون سیم Xbox One مشخص شد آخرین اخبار کنسول های بازی
   
  آخرین ویرایش: ‏3/8/13

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت